با سلام و عرض ادب به سایت شرکت بازرگانی رینگ و لاستیک رستمی نژاد خوش آمدید.
همه رینگ ها
رینگ اسپرت 13
رینگ اسپرت 14
رینگ اسپرت 15
رینگ اسپرت 16
اسپرت 17و18و19 فابریک
لوازم خودرو
رینگ فابریک آهنی
قالپاق چرخ

رینگ اسپرت 13
پیکان کالسکه‌ای اشکی
7,000,000 ریال
رینگ پیکان کالسکه‌ای گرد
6,500,000 ریال
رینگ پیکان کالسکه‌ای پاترولی
7,000,000 ریال

رینگ اسپرت 14
فابریک۱۴کد ۰۱۷ اروند چرخ
12,500,000 ریال
رینگ۱۴ کد R77 نیریز
10,500,000 ریال
فابریک۱۴کد۰۰۹ اروند چرخ
12,500,000 ریال
فابریک۱۴ تیبا/۵پر/نیریز
10,500,000 ریال
رینگ ۱۴کد ۲۰۷ نیریز
10,500,000 ریال
فابریک ۱۴کد۰۲۵ اروندچرخ
12,500,000 ریال
فابریک۱۴نیرصلیبی نیریز
10,500,000 ریال
رینگ‌۱۴کد۰۲۵رخ‌دودی اروند
13,500,000 ریال
رینگ ۱۴کد ۰۰۹رخ‌دودی اروند
13,500,000 ریال
رینگ۱۴کد۰۰۸رخ‌مشکی اروند
13,500,000 ریال
فابریک ۱۴کد۰۲۶ دودی
12,500,000 ریال
رینگ۱۴کد ۰۴۲رخ‌مشکی
13,500,000 ریال
فابریک۱۴کد ۰۴۲اروندچرخ
12,500,000 ریال
فابریک۱۴کد ۰۰۸نقره پژو
12,500,000 ریال
فابریک۱۴کد۰۲۵رخ‌ مشکی
13,500,000 ریال
اسپرت۱۴کد ۰۰۸رخ‌دودی
13,500,000 ریال
رینگ۱۴کد۰۴۲رخ دودی
13,500,000 ریال
رینگ۱۴کدال‌زد نیریز
10,500,000 ریال
رینگ۱۴کد۲۰۷ دودی نیریز
10,500,000 ریال
فابریک ۱۴کد۰۵۹رخ مشکی
13,500,000 ریال
فابریک ۱۴کد۲۱۲کوئیک
10,500,000 ریال
فابریک۱۴کد۰۵۹اروندچرخ
12,500,000 ریال
فابریک۱۴کد ال زد مشکی
11,000,000 ریال
رینگ ۱۴ کد 207 اروند
12,500,000 ریال
اسپرت ۱۴اروندکد۰۴۲دودی
12,500,000 ریال
اسپرت۱۴اروندکد۰۲۵دودی
12,500,000 ریال

رینگ اسپرت 15
فابریک۱۵کدنیرصلیبی نیریز
11,500,000 ریال
فابریک۱۵ال نودکد۰۱۵اروند
فابریک۱۵ کد۰۱۶اروند چرخ
14,000,000 ریال
فابریک۱۵ کد۰۱۴اروند
14,000,000 ریال
فابریک۱۵اروندکد۰۲۱ ساندرو
16,000,000 ریال
فابریک15اروندکد022استپ وی
16,000,000 ریال
فابریک۱۵کد ۰۱۴رخ مشکی
15,000,000 ریال
فابریک ۱۵کد۰۱۴دودی
14,000,000 ریال
فابریک۱۵کد۰۴۱‌رخ دودی اروند
15,000,000 ریال
رینگ فابریک۱۵کد ال‌زد نیریز
12,000,000 ریال
رینگ۱۵کد۰۰۴رخ‌دودی
15,000,000 ریال
فابریک۱۵کد۰۴۱صلیبی اروند
14,000,000 ریال
اسپرت۱۵کد۰۰۷رخ‌مشکی
15,000,000 ریال
اسپرت۱۵کد۰۴۱رخ‌مشکی
15,000,000 ریال
اسپرت۱۵اروند کد۰۰۷
14,000,000 ریال
فابریک۱۵صلیبی دودی نیریز
12,000,000 ریال
فابریک۱۵کد051لنزو نیریز
11,500,000 ریال
فابریک۱۵گام کد ۱۵پر
12,000,000 ریال
اسپرت ۱۵کد ۰۲۹رخ مشکی
15,000,000 ریال
اسپرت ۱۵کد ۰۲۹نیریز
12,000,000 ریال
رینگ اسپرت ۱۵کد ال‌زد مشکی
12,500,000 ریال
فابریک۱۵کد ۰۵۲ ۷پر نیریز
11,500,000 ریال
فابریک ۱۵ کد ۰۶۲ نیریز
11,500,000 ریال
فابریک ۱۵ کد ۰۱۶ نیریز
12,000,000 ریال
اسپرت۱۵اروندکد۰۲۹
14,000,000 ریال
اسپرت۱۵اروند۰۲۹رخ دودی
15,000,000 ریال
اروند ۰۰۴رخ مشکی
15,000,000 ریال
فابریک ۱۵ اروند چرخ کد ۰۰۱
140,000,000 ریال
اسپرت۱۵ صلیبی رختراش مشکی
13,000,000 ریال
اسپرت۱۵صلیبی رختراش دودی
13,000,000 ریال
اسپرت ۱۵ گام صلیبی
اسپرت ۱۵گام خرچنگی دودی
اسپرت۱۵نیریز صلیبی مشکی

رینگ اسپرت 16
فابریک۱۶دنا پلاس،کد۴۰۹
16,000,000 ریال
فابریک۱۶کد۰۱۱،کاپرا اروند
18,000,000 ریال
اسپرت۱۶اروندکد۰۳۲تارا رخ مشکی
18,000,000 ریال
اسپرت۱۶اروندکد۰۳۲رخ دودی
18,000,000 ریال

اسپرت 17و18و19 فابریک
فابریک ۱۸کد۰۳۹ جکS5
20,000,000 ریال
رینگ۱۸کد۰۵۷مشکی تیولی
20,000,000 ریال

رینگ فابریک آهنی
رینگ ۴۰۵ شرکتی
رینگ ۲۰۶ مشهد
رینگ‌ پراید گردشرکتی
رینگ مزدا ۱۶۰۰مشهد
رینگ ریو تیبا
رینگ۲۲/۵/۸اتوبوس‌مشهد۱۵۴۸
4,500,000 ریال
بچه رینگ نیسان
400,000 ریال
رینگ۱۷/۵نیسان مشهد ۱۵۱۸
رینگ ۳۲۳،تیبا ساینا۱۴
رینگ ال نود مشهد
رینگ ۴۰۵ مشهد
رینگ پراید گردمشهد
سمند مشهد
رینگ نیسان ۱۶ تیوبلس نقره
رینگ پیکان استیل مشهد
رینگ ۱۷/۵ نیسان شرکتی
رینگ ۱۷/۵ ایسوزو گاسترو
22/5 کامیونی گاسترو
31,000,000 ریال
رینگ ۱۷/۵بادسان گاسترو
رینگ الوند گاسترو
رینگ مزدا ۱۶۰۰ شرکتی
رینگ ۱۶نیسان دوتیکه سایپا
رینگ۸/۵/۲۴مشهدکد۲۶۰۵
۱۶تیوبلس نیسان طرح قدیم
رینگ 22/5 ساچ وسط گاسترو
رینگ22/5 ساچ بیرون گاسترو

قالپاق چرخ
قالپاق 206 اس دی
2,500,000 ریال
قالپاق 405
2,450,000 ریال
قالپاق پراید 75
2,200,000 ریال
قالپاق پراید 82
2,200,000 ریال
قالپاق ال90 فول
2,700,000 ریال
قالپاق ریو
2,400,000 ریال
قالپاق 405 Slx
2,500,000 ریال
قالپاق پراید 74
2,200,000 ریال
قالپاق سمند ای ال ایکس
2,450,000 ریال
قالپاق سمند 15
2,600,000 ریال
قالپاق 206
2,500,000 ریال
قالپاق پرشیا
2,500,000 ریال
قالپاق تیبا
2,400,000 ریال
قالپاق پراید ایتالیا
2,200,000 ریال
قالپاق پیکان قدیم
2,200,000 ریال
قالپاق پیکان جدید
2,200,000 ریال
قالپاق دوو سی یلو
2,400,000 ریال
قالپاق مزدا خورشیدی 14
2,550,000 ریال
قالپاق زانتیا 14
2,500,000 ریال
قالپاق رانا فابریک
2,700,000 ریال
قالپاق ۱۵پارس Tu5
2,600,000 ریال
قالپاق ساینا
2,500,000 ریال
قالپاق پژو فرانسه 14
2,500,000 ریال
قالپاق مزدا323 14
2,550,000 ریال
قالپاق پارس ۱۴ Tu5
2,550,000 ریال
قالپاق برلیانس پارس خودرو
3,500,000 ریال
قالپاق ال نود
2,700,000 ریال
قالپاق برلیانس ۲۲۰
3,300,000 ریال
قالپاق ام وی ام
2,400,000 ریال
قالپاق ۲۰۷
2,700,000 ریال

لوازم خودرو
نوار ۱۶شهاب
1,300,000 ریال
صفحه پشت رینگ پژو
750,000 ریال
والف استیل
43,000 ریال
والف سنگین
500,000 ریال
سرب چسبی پارس
1,800,000 ریال
سرب گیره ای ۵تا ۱۰۰
11,000,000 ریال
اسپره لاستیک کفی Gp5
550,000 ریال
کاپ اسپرت
700,000 ریال
تیوب پیکان ۱۳ /۵۹۰-۵۶۰
تیوب پراید ۱۳ /7۵ /۱۶۵
تیوب پژو ۱۴/ ۱۸۵/ ۱۷۵
تیوب مزدا ۶۰۰/۶۵۰/۱۴
تیوب خاور ۱۶/ ۸۲۵
تیوب نیسان ۱۶/ ۷۵۰/بلند
سرب گیره ای ۵تا ۶۵
سرب ۵تا۳۵ ترکیه
12,000,000 ریال
سرب چسبی zx
1,900,000 ریال
تیوب۱۸۵/195/15
تیوب700/750/16کوتاه
تیوب900/1000/20
تیوب 650/750/20
تیوب 12/24گریدر
پیچ1/5متوسط ال نود
250,000 ریال
پیچ بلند پراید
200,000 ریال
پیچ1/25پژو 4سانتی
250,000 ریال
پیچ اسپرت النی پژو چین
3,200,000 ریال
پیچ اسپرت فابریک پراید
200,000 ریال
پیچ اسپرت متوسط پژو
250,000 ریال
پیچ اسپرت واشردار استیل پژو
300,000 ریال
پیچ اسپرت واشردار ایرانخودرو
250,000 ریال
پیچ اسپرت واشردار شرکتی
250,000 ریال
مهره 1/5آلنی
2,900,000 ریال
مهره 1/5تیبا واشردار
200,000 ریال
مهره1/5کله19
200,000 ریال
مهره1/5کله21
200,000 ریال
مهره فندقی 1/5
200,000 ریال
مهره فندقی 1/25
200,000 ریال
مهره واشردار 1/5
200,000 ریال
مهره واشردار 1/25
200,000 ریال
قفل رینگ1/5چین
2,200,000 ریال
قفل رینگ 1/25چین
2,200,000 ریال
قفل رینگ1/5هرزگردچین
2,500,000 ریال
قفل رینگ ال نودچین
2,200,000 ریال
قفل رینگ پراید چین
2,200,000 ریال
قفل رینگ پژو واشردار چین
2,500,000 ریال
اسپیسر ۳ میل
300,000 ریال
اسپیسر ۵ میل
350,000 ریال
اسپیسر ۷ میل
400,000 ریال
قفل رینگ پژو چین
2,200,000 ریال
کاپ پژو
80,000 ریال
کاپ پژو دودی
120,000 ریال
کاپ پژو مشکی
120,000 ریال
کاپ سمند
80,000 ریال
کاپ سمند دودی
120,000 ریال
کاپ سمند مشکی
120,000 ریال
کاپ پراید برجسته نقره ای
100,000 ریال
کاپ پراید برجسته دودی
100,000 ریال
کاپ پراید برجسته مشکی
100,000 ریال
کاپ ۱۴۱ کوچک
80,000 ریال
کاپ ۱۴۱ بزرگ
250,000 ریال
کاپ مزدا نیو
200,000 ریال
کاپ دانگ فنگ
200,000 ریال
کاپ جک
200,000 ریال
کاپ هایما
200,000 ریال
کاپ سیتروئن
200,000 ریال
کاپ برلیانس
300,000 ریال
کاپ تیبا
100,000 ریال
کاپ ساندرو
200,000 ریال
کاپ لنزو
200,000 ریال
کاپ خرچنگی نقره ای
250,000 ریال
کاپ خرچنگی دودی
250,000 ریال
کاپ L90
300,000 ریال
کاپ استپ وی
300,000 ریال
کاپ کاپرا
1,500,000 ریال
قفل رینگ تیبا واشردار
2,500,000 ریال
پیچ اسپرت LX
300,000 ریال
والف تیوبلس پیچی
190,000 ریال
تیوب۱۲/۲۴سنگین
تیوب ۱۴/۲۴گریدر
زنجیر۱۶۵/۶۵/۱۳خوش سفر هر دست
زنجیر۶۵۰/۱۴اراک هر دست
زنجیر۱۲/۲۴اراک هر دست
زنجیر۳۱۵/۸۰/۲۲/۵اراک هر دست
زنجیر۶۵۰/۱۶اراک هر دست
زنجیر۸۲۵/۱۶اراک هر دست
زنجیر ژله ای لاستیکی هر عدد
زنجیر کمری ۱۵ اراک هر دست
زنجیر کمری ۱۷اراک هر دست
زنجیر کمری۱۹ اراک هر دست
زنجیر۷۵۰/۱۶نیسان اراک هر دست
تیوب ۱۲/۲۴درجه ۲
سرب گیره ای ۵گرم
4,800,000 ریال
سرب گیره ای ۱۰گرم
3,500,000 ریال
سرب گیره ای ۱۵گرم
4,500,000 ریال
سرب گیره ای ۲۰ گرم
5,200,000 ریال
سرب گیره ای ۵۵گرم
5,100,000 ریال
سرب گیره ای ۶۰ گرم
6,000,000 ریال
سرب گیره ای ۶۵ گرم
6,650,000 ریال
اسپره لاستیک power
600,000 ریال
سرب گیره ای ۲۵ گرم
6,100,000 ریال
سرب گیره ای ۳۰ گرم
6,800,000 ریال
سرب گیره ای ۳۵ گرم
7,800,000 ریال
سرب گیره ای ۴۰ گرم
8,500,000 ریال
سرب گیره ای ۴۵ گرم
9,300,000 ریال
سرب گیره ای ۵۰ گرم
5,100,000 ریال
تیوب ۱۲/۴/۲۴تراکتور کشاورزی
تیوب ۱۴/۹/۲۴ تراکتور
سرب چسبی فابریک سايپا
1,800,000 ریال

برای مشاهده جدیدترین رینگ ها
در کانال تلگرام ما عضو شوید